Kirkkaus, rentous ja vapaus myös sinun silmiesi luonnollinen olotila?

Silmät ovat herkkä anturi hyvinvoinnistamme

Haluaisin herättää sinussa muutaman ajatuksen näkemiseen liittyen, sillä omaa arkeani tämän tiedon löytäminen paransi valtavasti. Olin käyttänyt silmälaseja lähes 18 vuotta aamusta iltaan, kyllästynyt niihin ja suunnitellut laserleikkausta. Luulin silloin sen olevan ainoa mahdollisuus päästä pysyvästi laseista eroon. Onneksi löysin ennen leikkausta luonnollisen näkemisen! Opin huoltamaan silmiäni, näkemään oikein ja sain jättää silmälasini kokonaan pois.

Milloin viimeksi pysähdyit miettimään kuinka silmäsi voivat? Oletko koskaan tullut ajatelleeksi, mitä kerrottavaa niillä voi sinulle olla? Että silmäsi voivat näyttää sinulle suunnan parempaan hyvinvointiin ja olemiseen?

Näkeminen ja silmien huoltaminen on paljon laajempi ja merkityksellisempi asia kuin mitä yleisesti ajattelemme. Silmien ja aivojen yhteistyön on oltava saumatonta, jotta näemme ja voimme voida mahdollisimman hyvin. Usein silmät kuitenkin mielletään ikään kuin kameran linsseiksi aivan kuin ne olisivat meistä irrallinen osa. Osa joka toimii tai ei toimi optimaalisesti, osa meitä, johon meillä itsellämme ei ole mahdollisuutta vaikuttaa.

Haluankin esittää sinulle muutaman kysymyksen, joiden pohtiminen on muuttanut paljon omaa suhtautumistani näkemiseen ja avartanut maailmaani. Parasta olisi, jos jokaisen kysymyksen jälkeen suljet hetkeksi silmäsi ja pysähdyt miettimään asiaa, ennen kuin luet eteenpäin. Olen iloinen, mikäli käytät hetket arvokasta aikaasi tämän tärkeän asian lukemiseen ja itsesi kuunteluun!

Mitä silmäsi ja näkeminen sinulle merkitsevät?

Silmät ovat tärkein aistielimemme. Valtaosa ympäristöstä saamastamme tiedosta tulee silmiemme kautta ja jopa yli 80% aistitietojemme käsittelystä on varattu näköinformaation käsittelemiseen.

Silmät ovat tärkein vuorovaikutuselimemme. Mihin kiinnitämmekään katseemme tavatessamme uuden ihmisen tai keskustellessamme lapsen tai ystävän kanssa, yleensä silmiin ja kasvoihin. Sanaton viestintä ja elekieli ovat tärkeitä ihmisten välisessä vuorovaikutuksessa. Sanattoman viestinnän tutkijan Ray Birthwistellin mukaan jopa 93% viestinnästä tapahtuu niiden kautta kun taas puheen kautta vain 7 prosenttia.

Rennot ja hyvinvoivat silmät saavat ympäristön näyttämään myönteisemmälle. Silmät vaikuttavat vireystilaamme, jos silmämme ovat kuivat, vuotavat tai väsyneet koemme todennäköisesti olomme epämiellyttäväksi tai väsyneeksi, riippumatta todellisesta levon tarpeesta. Silmät ovat herkät vaurioitumaan, joten niitä on suojattava. Ehkä kuitenkin suhtaudumme silmiimme turhankin varoen ja etäisesti, kaventaen samalla niiden toimintamahdollisuuksia.

Silmät ovat myös tärkeät tasapainon, koordinaation ja etäisyyksien arvioinnin kannalta.

Kuinka huollat silmiäsi?

Näkö merkitsee meille paljon. Käytämme kuitenkin silmien hyvinvoinnista huolehtimiseen hyvin vähän aikaa verrattuna esimerkiksi hampaiden huoltamiseen. Joka taas  on meille selvää, sillä olemme saaneet siihen ohjeita ja ymmärrämme hampaiden huoltamisella olevan merkitystä niiden kuntoon. Silmiemme kohdalla meiltä kuitenkin puuttuu yleisesti tieto ja ymmärrys siitä, että voimme vaikuttaa.

Monet eivät huolla silmiään lainkaan tai huoltona pidämme optikolla käyntiä ja uusien silmälasien hankkimista näkömme huonontuessa. Näin minäkin ennen toimin! En tiennyt muusta.

Silmiemme tulee kestää koko elämän, joten nyt on hyvä aika alkaa kiinnittämään enemmän huomiota niistä huolehtimiseen. Vaikka huolehtiminen sanana ei olekaan hyvä, sillä huolet ja stressi rasittavat silmiämme ja voivat heikentävää näköämme. Ennemminkin meidän tulee oppia tuntemaan silmämme ja käyttämään niitä, kuten ne on suunniteltu toimimaan.

 

Uskotko olevan mahdollista oppia näkemään paremmin?

Itse tuumin, että ”miksikäs ei?”. Voimmehan kuntouttaa ja hoitaa kehoamme ja mieltämme muutoinkin. Esimerkiksi jalan murtuessa se kipsataan. Kipsi poistetaan ajallaan ja käytämme kyynärsauvoja niin kauan kuin on tarve. Tärkeään rooliin nousee kuitenkin kuntoutus. Vahvistamme lihaksia ja opettelemme astumaan oikein, jottei ontuminen aiheuta myöhemmin lisää ongelmia. Toimintahäiriöön puututaan aktiivisesti, jolloin saamme hyviä tuloksia aikaan. Emme jää riippuvaisiksi kyynärsauvoista, todeten, että jalka nyt vain ei toimi oikein.

Silmät ovat osa meitä, miksei siis myös niitä voisi kuntouttaa ja saada ne toimimaan ihanteellisesti? Itselleni tämä asia ei ollut tullut mieleenkään, ennen kuin löysin aiheen ja sukelsin tutkimaan sitä syvemmin. Mitä enemmän olen aiheesta lukenut, sen selvemmäksi on tullut, että tietenkin näköön voi vaikuttaa.

Luonnollisen näkemisen hyötyjä

Silmät ja näkösysteemi ovat paljon enemmän kuin mekaaninen näkeminen, mikä sekin itsessään on ihmeellinen ja jännittävä kokonaisuus. Näkeminen vaikuttaa merkittävästi olemiseemme. Luonnollisen näkemisen hyödyt ovat paljon suuremmat kuin tarkka näkö, joka myös silmälaseilla voidaan saada aikaan. Silmät ovat aivojen jatke ja kun saamme parannettua toiminnallista näköämme parantaa se myös aivojemme toimintaa.

Harjoittelulla saatavia hyötyjä:

  • kirkas näkö
  • rennot ja toimivat silmät
  • silmäsairauksien ehkäisy (verenkierron paraneminen)
  • unen laadun paraneminen
  • parempi muisti ja keskittymiskyky
  • itsetuntemuksen ja hyvinvoinnin lisääntyminen
  • rahan säästyminen

 

Tohtori William Bates kehitti jo sata vuotta sitten menetelmän, johon myös Kehon Viisauden Kirkas näkö -harjoitukset pohjautuvat.

Nyt on aika tälle tiedolle sillä suurta osaa meistä ei enää tyydytä pelkkä oireiden hoitaminen. Silmälasithan eivät paranna näköä vaan niiden läpi katsominen vain kirkastaa kuvan sillä hetkellä. Olemme tulleet tietoisemmiksi kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin arvosta ja valmiita ottamaan vastuun omasta terveydestämme ja kasvustamme ihmisinä.

Silmät ovat sielun peili ja niillä on paljon kerrottavaa meille meistä itsestämme sekä tavastamme olla ja toimia. Maailma ympärillämme muuttuu sisältäpäin ja pienin muutoksin saamme aikaan suurta. Rennoin ja hyvinvoivin silmin näemme avarammin ja eteemme avautuu kauniimpi ja ystävällisempi maailma.

Voisiko luonnollisen näkemisen sisäistäminen osaksi arkea auttaa sinua matkallasi hyvinvoivaksi kokonaiseksi ihmiseksi? Itselleni se oli tärkeä avain matkallani itsetuntemukseen ja oman paikkani löytämiseen (sen lisäksi, että pääsin silmälaseistani eroon).